Istanbul

Istanbul je proslulý především jako město, které se rozkládá na dvou kontinentech. Do historie se zapsal pod různými jmény: Byzantion, Konstantinopol nebo Cařihrad. Oba kontinenty spojuje a zároveň rozděluje úžina Bospor. V evropské části se nachází většina významných památek z dob byzantské říše a také historické centrum města, původem ještě z dob římské říše. Bospor je strategická mořská úžina, dopravně velmi využívaná. Její název znamená „Ten s úzkým hrdlem“. Tato mořská cesta spojuje Černé moře s Marmarským. Podle pověsti přepluli Bospor jako první Argonauti hledající zlaté rouno. S kamarádem Matějem jsme se 16. 11. 2015 vydali do tohoto města nebývalé atmosféry, plné úchvatných památek a vůně koření. Dny jsme trávili průzkumem města, loudáním zapadlými uličkami a odpočíváním v místních četných kavárnách, popíjením silného sladkého čaje. Večer jsme vysedávali na terase hostelu, obklopeni výhledem na Hagia Sofia, zahaleni dýmem vodní dýmky, ukolíbáni náročnou chůzí, zvuky večerních modliteb z minaretů a chechtáním racků.

Please, feel free to leave any comment or feedback. 

  • No Comments
Powered by SmugMug Owner Log In